Poznejte magické místo

Seznámíme vás s bohatou historií města Mikulova, navštívíme zámecké sklepení s obřím sudem a provedeme Vás židovskou čtvrť. ••••• Trasa: historické náměstí > zámecká zahrada > zámecké sklepení s obřím sudem > židovská čtvrť | 80 minut | 280/185 Kč/os.

Po stopách Dietrichsteinů

Nechte nás převyprávět příběh starobylého šlechtického rodu, za jehož vlády byl Mikulov bohatým městem s rozvinutým vinařstvím a obchodem. Zavedeme Vás do rodové hrobky Dietrichsteinů. ••••• Trasa: historické náměstí > zámecká zahrada > Dietrichsteinská hrobka | 1,5 hod | 260/195 Kč/os.

Židé v Mikulově

Vydejte se s námi proti proudu času a seznamte se s historií židovské komunity v Mikulově. ••••• Trasa: historické náměstí > zámecká zahrada > židovská čtvrť > židovský hřbitov | 120 minut
| 220/190 Kč/os.

Stezka poutníků

Seznámíme vás s poutní minulostí města, vystoupáme na Svatý kopeček a odměnou budou ty nejkrásnější pohledy na Mikulov. ••••• Trasa: historické náměstí > výstup na Svatý kopeček po Křížové cestě ke kapli sv. Šebestiána > historické náměstí | 120 minut | 180/150 Kč/os.

Město s vůní svařeného vína

Se šálkem svařeného vína Vás seznámíme s bohatou historií města, navštívíme zámecké sklepení s obřím sudem a provedeme židovskou čtvrtí. Zima Vám určitě nebude! ••••• Trasa: historické náměstí > zámecká zahrada > zámecké sklepení s obřím sudem > židovská čtvrť | 80 minut | 330/235 Kč/os.