Seznámíme vás s židovskou minulostí města, xxxxx.

Trasa: xxxx
Časová náročnost: xx hodiny
Cena na osobu: výklad v českém jazyce: 175 Kč | 125 Kč

Prohlídku nabízíme celoročně. Poskytujeme skupinové slevy. Mluvíme česky, německy a anglicky.